Effektive brusystemer for sikring av veibrukere og brukonstruksjonen!

Solide og pålitelige trafikksikringssystemer er enda viktigere på bruer ettersom konsekvensene av ulykker hvor kjøretøy faller ned fra bruer kan være svært alvorlige. Dette gjenspeiles også i de nasjonale kravene om høyere styrkeklasser ihht. standarden EN 1317.

REBLOC® asymmetriske brusystemer gir pålitelig sikring i tilfelle en trafikkulykke og forhindrer kjøretøygjennombrudd. Vi tilbyr systemer med minimal arbeidsbredde W1 så vel som systemer med høyeste styrkeklasse H4b.

I tillegg til optimal trafikksikkerhet sikrer også REBLOC® brusystemer god beskyttelse av brukonstruksjonen. Vi har spesielle ekspansjonselementer for bruekspansjonsskjøter som opptar bevegelser forårsaket av temperatursvingninger.

Brückensysteme

Dette forankrede systemet med minimal arbeidsbredde er ideelt for bruk langs brukanter, for sikring av brupilarer samt langs veikanter. Selv med den slanke konstruksjonen unngår man bevegelser i systemet.

RB80A – systemhøyde 80 cm

RB100A – systemhøyde 100 cm

Dette systemet med sin smale arbeidsbredde er ideelt for bruk på nye brukonstruksjoner samt ved overhaling av eksisterende bruer. Høyeste styrkeklasse H4b gir best mulig vern og tåler påkjørsel av en 38-tonns lastebil med en fart på 65 km/t. Denne høye styrkeklassen og minimalt med rekkverksbevegelse oppnås ved bruk av skjærbjelker mellom de enkelte betongelementene. Den frittstående konstruksjonen reduserer også kreftene som virker på brudekket ved en påkjørsel.

RB100SF – systemhøyde 100 cm