Over 170 fullskala kollisjonstester

Sikring av veianlegg med disse systemene vil forhindre mange trafikkulykker. REBLOC®-systemene bidrar garantert til bedre trafikksikkerhet. De oppfyller med god margin de krav som gjelder for moderne trafikksikringssystemer ihht. EN 1317-standarden, noe som er bekreftet gjennom mange reelle kollisjonstester. Gjennombrudd med kjøretøy forhindres så langt mulig gjennom produkter som oppfyller kravene til høye styrkeklasser. Den helkontinuerlige flaten uten åpninger bidrar også til økt sikkerhet for motorsyklister.

REBLOC® investerer årlig et betydelig beløp i forskning og utvikling for kunne garantere sikkerheten til REBLOC®-systemene. Sikkerhet, varighet, praktiske løsninger og kostnadseffektivitet er de viktigste faktorene vi vektlegger under arbeidet med å videreutvikle systemene. De mest moderne simulerings- og beregningsprosesser, avanserte testanlegg og testinstrumenter samt et team av erfarne ingeniører og materialeksperter utgjør grunnlaget for at vi kan opprettholde vår posisjon som ledende innen teknologiutvikling og design. Kort vei fra ide til beslutning og kunnskap ervervet over mange år gjør at vi kan respondere på kort varsel og tilby raske og gode løsninger.

Forschung Crash-Test Lärmschutzwand
Forschung Dummy
Forschung

Trafikksikringssystemer ihht. EN 1317

Design av sikrere veier krever at trafikksikringstiltak blir utplassert på visse strekninger og områder langs veiene for å bedre og opprettholde trafikksikkerheten. Den europeiske standarden EN 1317 angir spesifikke krav angående ytelse ved påkjørsler for sikkerhetsbarrierer, inklusiv rekkverk. Disse kravene dekker styrkeklasse, kriterier for prøvingsmetoder, arbeidsbredde, inntrengning og skaderisikoklasse.

Styrkeklasse

Styrkeklassen bestemmer kriteriene for kjøretøypåkjørsel og definerer styrkeklassen for trafikksikringssystemet basert på påkjøringsfart, påkjøringsvinkel og kjøretøyvekt.

Arbeidsbredde

Arbeidsbredden består av systembredden samt utbøying for trafikksikringssystemet ved påkjørsel av et kjøretøy.

Skaderisikoklasse (ASI)

Denne teoretisk beregnede verdien angir alvorlighetsgraden på konsekvensene av en påkjørsel for de personer som befinner seg inne i kjøretøyet og den risiko de har for personskade. Denne verdien kan ikke overstige et visst nivå.

 

Oversikt over ytelsesklasser i henhold til EN1317-2