Pålitelighet i alle situasjoner – sikker trafikkavvikling under veiarbeid redder liv!

Det er særlig viktig å benytte pålitelige midlertidige trafikksikringssystemer langs trafikkfarlige strekninger, f.eks. ved veiarbeid.

Risikoen for ulykker er betydelig større i områder hvor trafikken må passere forbi pågående veiarbeid. For å unngå katastrofale konsekvenser som følge av at kjøretøy kommer over i motgående kjørefelt eller inn på området hvor veiarbeidet pågår, er det viktig å benytte sikre og pålitelige trafikksikringssystemer som beskytter dem som jobber i anleggsområdene og andre veibrukere.

Erfaring har vist at utilstrekkelige vernetiltak ofte vil resultere i alvorlige ulykker. Effektive sikkerhetssystemer er viktige fordi de redder liv. Ettersom plasshensyn ofte veier tungt i forbindelse med veiarbeid, er betongrekkverk en perfekt løsning. De har høy styrkeklasse med liten dynamisk utbøying.

REBLOC© midlertidige trafikksikringssystemer gir optimal beskyttelse under veiarbeid. Vårt produktsortiment har ulike styrkeklasser, arbeidsbredder og elementhøyder som dekker et bredt spektrum av bruksområder.

Temporäre Fahrzeugrückhaltesysteme

Slank konstruksjon

I tillegg til høy styrkeklasse og liten arbeidsbredde utgjør det begrensede behovet for plass og den slanke elementkonstruksjonen svært viktige bidrag til bedre trafikksikkerhet.

Kort monteringstid og effektiv logistikk

Med REBLOC® midlertidige trafikksikringssystemer kan monteringsarbeidet gjøres svært raskt uavhengig av vær eller årstid. Iverksetting av trafikktiltakene skjer på en rask og grei måte og reduseres til et minimum. Samtidig er vi opptatt av å finne effektive transportløsninger. Stort lastevolum sparer tid og penger takket være færre kjøreturer i tillegg til at monteringstiden blir redusert og miljøet bedre ivaretatt.

Produktoversikt RB50 – systemhøyde 50 cm

Produktoversikt RB60 – systemhøyde 60 cm

Produktoversikt RB80S – systemhøyde 80 cm