Sikre overganger prioriteres!

Sikkerheten stopper ikke opp ved det siste REBLOC®-elementet som du utplasserer i ditt trafikkprosjekt.

Elementene i REBLOC®-familien er utformet for også å kunne forbindes med andre typer systemer for å gi pålitelig sikring. Det betyr at REBLOC® er den perfekte samarbeidspartner for leveranse av alle typer løsninger for alle tenkelige bruksområder.

Takket være et omfattende spekter av ulike overgangselementer kan REBLOC® levere overganger til andre systemer som f.eks. autovern i stål eller plasstøpte betongelementer. Sikkerhet og effektivitet blir alltid prioritert i vårt arbeid med produktutvikling.

Übergänge

REBLOC® stålplater

REBLOC® spesialelementer

REBLOC® har også et bredt utvalg av spesialelementer for teknisk avanserte løsninger. Dette inkluderer frittstående og forankrede endeelementer, korte elementer for små kurveradier, elementer for veiskiller, elementer for montering av lyktestolper og elementer for trafikkskilt. I tillegg til dobbeltsidig konstruksjon for å beskytte lysmaster eller andre objekter i midtrabatten, kan lysmastene også monteres direkte i REBLOC®-trafikksikringssystemet dersom det er begrenset med plass.

De årlige investeringene i forskning og utvikling økes stadig for å styrke vår tekniske ekspertise, noe som er helt essensielt for å kunne utvikle rasjonelle spesialløsninger. Dette gjør at vi kan bidra til god trafikksikkerhet selv i de vanskeligste situasjoner.