Trafikksikkerhet langs alle veier er vår førsteprioritet!

REBLOC® permanente prefabrikkerte betongrekkverk benyttes som langvarig sikring av midtrabatter og veikanter. Kjøretøy på avveie stoppes eller avledes og forhindres fra farlig gjennombrudd til motgående kjørefelt. Dette sikrer god beskyttelse for veibrukere samt personer og objekter langs veibanen.

Permanente Fahrzeugrückhaltesysteme

Integrert kopling – mer enn bare stål og betong

Det integrerte og innovative koplingssystemet sammen med en langsgående strekkstang i stål og et smart armeringssystem gjør dette til et praktisk og svært sikkert system. De enkelte elementene koples sammen til en sterk kjede som på en sikker måte fordeler energien som oppstår ved en påkjørsel. Takket være den sammenlåsende konstruksjonen er det ingen løse deler, noe som forhindrer at uvedkommende kan fjerne komponenter eller begå andre typer hærverk.

 

Rask montering for bedre sikkerhet

Rask montering hele året uavhengig av værforhold betyr tid og penger spart. I tillegg kan logistikken forenkles slik at veiarbeidsperioden også reduseres. Dermed kan en raskere vende tilbake til normal trafikkavvikling, noe som umiddelbart vil bedre trafikksikkerheten.

 

REBLOC® bruksområder

REBLOC® tilbyr et stort spekter av permanente trafikksikringssystemer tilpasset forskjellige bruksområder. Dette inkluderer:

  • frittstående systemer
  • nedfelte systemer
  • bakfylte systemer
  • masseforankrede systemer
  • forankrede systemer
  • frittstående systemer med posisjonsforankring

Alle relevante styrkeklasser fra T1 til H4b er dekket samtidig som systemene har liten arbeidsbredde. Kostnadseffektive løsninger er tilgjengelige i svært høye styrkeklasser.

Frittstående systemer trenger ingen forankring og tilbys i ulike høyder og styrkeklasser samt arbeidsbredder.

Produktoversikt RB80 – systemhøyde 80 cm

Produktoversikt RB100 – systemhøyde 100 cm

Produktoversikt RB110 – systemhøyde 110 cm

Trafikksikringssystemet REBLOC® RB84XEAL_8 som felles 4 cm ned i asfalten benyttes hovedsakelig når det er behov for høy styrkeklasse som ikke er plasskrevende. Bruk av korte elementseksjoner er mulig grunnet kort minste monteringslengde på 40 m.

RB84XEAL – systemhøyde 80 cm

Dette systemet gir god beskyttelse mot gjennombrudd grunnet dobbel konstruksjon og nedfelling i asfalt. Systemet benyttes fortrinnsvis på midtrabatter på motorveier.

RB85BF – systemhøyde 80 cm

Temp2perm – rasjonelt og kostnadseffektivt veivedlikehold!

Systemet egner seg også for bruk som REBLOC® temp2perm. Da benyttes først symmetrisk eller asymmetrisk system som et ensidig midlertidig rekkverk. Elementene monteres så som et permanent bakfylt system. Dette er tids- og kostnadsbesparende pga. redusert transportbehov. I tillegg blir kostnadene for det midlertidige systemet redusert ettersom betongelementene allerede er på plass.

Midlertidig system for temp2perm

Dette rekkverket kan benyttes som et enraders eller toraders system for midtrabatter samt som sikring langs veikanten. Grunnet montering på komprimert masse er dette et svært kostnadseffektivt system.

RB80AS – systemhøyde 80 cm

Dette forankrede systemet med minimal arbeidsbredde er ideelt for bruk langs brukanter, for sikring av brupilarer samt langs veikanter. Det moderne forankringssystemet sikrer rigid respons ved påkjørsel og forhindrer at elementene forflytter seg til tross for den slanke konstruksjonen.

RB80A – systemhøyde 80 cm

RB100A – systemhøyde 100 cm

Styrkeklasse H4b gir det høyeste sikkerhetsnivået og liten systembevegelse. Den høye styrkeklassen oppnås ved bruk av skjærbjelker mellom de enkelte betongelementene. Posisjonsforankring hver 8. meter sikrer at elementene holder seg på plass.

RB100SF – systemhøyde 100 cm