Crash-Test, Funktionalität

Funksjonstestet

REBLOC® trafikksikringssystemer er gjennomgått og sertifisert med bruk av reelle kollisjonstester ihht. europeisk standard EN 1317 og mer enn oppfyller kravene til moderne trafikksikringssystemer. Alle relevante styrkeklasser fra T1 til H4b er dekket samtidig som systemene har liten arbeidsbredde. Svært høy styrkeklasse er tilgjengelig med kostnadseffektive produkter.

Kupplung

Pålitelig beskyttelse mot hærverk: patentert koplingssystem uten løse deler

Det integrerte og innovative koplingssystemet sammen med langsgående strekkstang i stål og et smart armeringssystem gjør dette til et praktisk og svært sikkert system. De enkelte elementene danner en kraftig sammenhengende kjede som absorberer den energi og kraft som påføres ved en påkjørsel. Koplingssystemet er en profildesign uten løse deler. Dermed forhindres uautorisert fjerning av komponenter og monteringsfeil samtidig som systemet er godt sikret mot hærverk.

Montage

Rask og lettvint montering

REBLOC® betongrekkverk kjennetegnes av rask og lettvint montering uavhengig av værforhold året rundt. Det symmetriske koplingssystemet muliggjør montering av elementene fra begge sider. I tillegg forenkles logistikken slik at veiarbeidsperioden også reduseres. Dermed kan en raskere vende tilbake til normal trafikkavvikling, noe som umiddelbart gir bedre veisikkerhet.

Transportlogistik

Effektiv transportlogistikk

Hvert eneste år blir mange kilometer med betongelementer transportert ut til forskjellige prosjekter. Det er grunnen til at vi prioriterer effektiv utnyttelse av transportkapasiteten. Vi finner alltid den mest kostnadseffektive og lønnsomme løsningen for deg enten det nå er bruk av lastebil, jernbane eller skip. Færre forsendelser sparer tid og penger og minimerer monteringstiden og er også mer miljøvennlig. Vi ivaretar også det internasjonale markedet gjennom vårt verdensomspennende nettverk av forhandlere og produsenter.

Instandhaltung

Enkelt vedlikehold

Systemet er svært vedlikeholdsvennlig fordi det er uten løse deler og koplingssystemet er integrert i elementene. Hvis det skulle oppstå en ulykke, kan det likevel være påkrevd med noe reparasjon og vedlikehold. Dette lettes ved at hvert enkelt element i hele kjeden kan ganske enkelt løftes ut og nytt eller reparert element settes tilbake på samme plass.

Produktion Zugband

Kvalitetssikret produksjon

Kun betongelementer av høyeste kvalitet får forlate våre produksjonslokaler. Slik kvalitet oppnås gjennom bruk av kvalitetsråvarer og en grundig dokumentert fabrikasjonsprosess. Produksjonen av våre prefabrikerte betongelementer er CE-godkjent og er derfor underlagt de strengeste kvalitetskriterier. Kravene i EN 1317-5-standarden overholdes nøye ved hjelp av kontinuerlig overvåking av produksjonsprosessen gjennom revisjoner og kvalitetskontroller.

Umweltfreundlichkeit

Miljøvennlige produkter

REBLOC®-systemene er miljøvennlige. Betong er et naturlig materiale som består av grus, sand, sement og vann. Den lange forventede levetiden er en viktig faktor i det positive miljøregnskapet.