Effektiv og kostnadseffektiv vedlikeholdsadministrasjon!

Vi utviklet REBLOC temp2perm-systemet, som er iht. europeisk standard EN1317. Systemet er godkjent for både midlertidig (T3) og permanent (H2) bruk. Metoden er spesielt egnet for vedlikeholdsarbeid på motorveier.

 

Trinn 1: I løpet av byggearbeidet er elementene installert som en midlertidig, frittstående, enkelt rad system for å beskytte byggeplassen eller motgående trafikk. Både symmetriske og asymmetriske systemer er tilgjengelige.

Trinn 2: Etter ferdigstillelse av arbeidet installeres de midlertidige elementene som et permanent system.

 

Fordelene ved temp2perm er betydelige:

Det er ingen ekstra kostnader slik som returkostnader av det midlertidige systemet. Elementene er allerede på stedet og må bare flyttes til en permanent posisjon. Ekstra transportkostnader for det permanente systemet faller bort. I tillegg til å redusere transportkostnader, sparer denne metoden også ressurser og miljø.

temp2perm

Midlertidig sikring av byggeplassen

Permanent sikring for trafikanter