Spoľahlivé v každej situácii – bezpečné vedenie dopravy v úseku stavby!

Najmä na nebezpečných úsekoch cesty ako sú úseky výstavby je nevyhnutné použiť spoľahlivé dopravno-záchytné systémy.

Nebezpečenstvo dopravnej nehody v úseku výstavby ciest je podstatne vyššie. K zníženiu drastických následkov nehôd, ako napr. zabráneniu prechodu vozidla do protismeru v mieste výstavby, sú bezpečné a spoľahlivé dopravno-záchytné systémy pre pracovníkov stavieb a účastníkov dopravy veľmi dôležité.

V minulosti sa ukázalo, že nedostatočné zabezpečovacie systémy viedli k ťažkým dopravným nehodám. Toto poukazuje na dôležitosť efektívnych dopravno-záchytných systémov, ktoré môžu ochrániť ľudské životy. Pretože je na mieste stavby málo miesta, predstavujú betónové systémy ideálne riešenie. Poskytujú vysoký stupeň zachytenia s minimálnym dynamickým priehybom.

REBLOC© dočasné dopravné systémy najlepšie zabezpečujú úseky výstavby. Sortiment výrobkov obsahuje rôzne typy zachytenia, pracovnej šírky a výšky systému, čo umožňuje jeho široké použitie v praxi.

Temporäre Fahrzeugrückhaltesysteme

Malá šírka výrobkov

Spolu s vysokým stupňom zachytenia a malou pracovnou šírkou prispieva k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti v obzvlášť stiesnených pomeroch aj malá šírka výrobkov.

Prenájom prvkov šetrí náklady

Podporujeme vás našim know-how – spracujeme váš projekt tak, že od začiatku je váš projekt profesionálne naplánovaný, skalkulovaný a rýchlo realizovaný. S prenájmom REBLOC® sú naše dočasné systémy kdekoľvek okamžite k použitiu. Vďaka nášmu konceptu prenájmu REBLOC® betónových prvkov  ponúkame nízko nákladné a ekonomické riešenia. Takto vznikajú len náklady na prenájom počas projektu a odpadávajú veľké investície, ako napr. drahé skladovanie prvkov. V prípade požiadavky na údržbu alebo opravu je vám náš tím vždy k dispozícii.

Krátke montážne časy a efektívna doprava

REBLOC® dočasné záchytné systémy umožňujú veľmi rýchlu výstavbu, ktorá je nezávislá na počasí a je možná v každom ročnom období. Obmedzenia dopravy sú krátke a nekomplikované a sú redukované na minimum.

Zároveň kladieme dôraz na efektívne využitie dopravy. Veľké množstvo prepravovaných prvkov na jednom vozidle umožňuje znížiť počet dopráv, šetrí čas a peniaze, znižuje dobu výstavby a zároveň šetrí životné prostredie.

Prehľad výrobkov RB50 – výška systému 50 cm

Prehľad výrobkov RB60 – výška systému 60 cm

Prehľad výrobkov RB80S – výška systému 80S cm