Bezpečné prechody ako dôležitá priorita!

Bezpečnosť rastie a nekončí pri poslednom REBLOC® prvku vo vašom dopravnom projekte.

Spoľahlivá záchytná funkcia systému nie je zabezpečená len ako reťaz prvkov, ale REBLOC® sa stará aj o bezpečné spojenie s inými systémami. Preto je REBLOC® ideálny partner pri hľadaní riešení pre všetky špeciálne použitia.

Vďaka širokému sortimentu rôznych prechodových prvkov REBLOC® bez problémov zabezpečuje prechod k iným systémom, ako napr. oceľ, alebo betonáž na mieste. Ekonomika a bezpečnosť pri vývoji týchto systémov stojí na prvom mieste.

Übergänge

REBLOC® oceľové spojovacie platne

REBLOC® špeciálne prvky

REBLOC® disponuje širokým sortimentom špeciálnych prvkov pre technicky náročné riešenia. Patria k nim voľne stojace alebo ukotvené začiatočné a koncové prvky, skrátené prvky pre malé polomery, rozdvojovacie prvky, prvky s možnosťou upevnenia stožiarov osvetlenia, alebo dopravného značenia. Dvojradové postavenie prvkov slúži na ochranu verejného osvetlenia, alebo iných objektov v stredovom pruhu, ale pri nedostatku miesta sa môže použiť priame spojenie betónového zvodidla a stĺpu osvetlenia do prvku záchytného systému REBLOC®.

Investovanie do vývoja a výskumu počas roka rozširuje existujúce odborné know how, ktoré je potrebné pri efektívnom vývoji špeciálnych riešení. Týmto spôsobom je garantovaná bezpečnosť dopravy na najvyššej úrovni aj pri zložitých pomeroch na stavbe pri zabudovávaní prvkov.