Efektívne znižovať zaťaženie hlukom – nutnosť dnešnej doby!

Na základe zvyšujúcej sa hustoty dopravy, zvyšujúcej sa mobility našej spoločnosti a splývania obytných zón s oddychovými oblasťami téma protihlukovej ochrany nadobúda stále väčší význam. Na úspešné vyriešenie tejto požiadavky vyvinula spoločnosť REBLOC®  inovatívny produkt pre dopravnú bezpečnosť na najvyššej úrovni.

Vysokoúčinná a špeciálne vyvinutá kombinácia dopravno-záchytného systému a integrovanej protihlukovej steny, ktoré boli skúšané podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov, môže tento problém vyriešiť pri minimálnych nárokoch na priestor. Našim cieľom je efektívne chrániť ľudí pred zvyšujúcim sa zaťažením hlukom a tak garantovať kvalitu ich života.

REBLOC® protihluková stena sa používa ako jednostranná na okraji vozoviek, alebo ako dvojstranná v strede. Môžu sa realizovať rôzne výšky stien a individuálny dizajn.

Integrierte Lärmschutzwand

Kombinácia dopravno-záchytného systému a protihlukového systému

Spojenie betónového zvodidla a protihlukovej steny prináša so sebou úsporu priestoru a vyniká jedinečnou štíhlosťou systému, ktorý je optimálny pre stiesnené priestory na stavbách. Protihlukové stenové elementy sa vkladajú do dvoch základných elementov. Toto zabezpečuje dobrú stabilitu systému. Patentovaný zámok garantuje vysoký stupeň zachytenia a spája systém do silnej reťaze. Bežné protihlukové steny vyžadujú podstatne viac priestoru, ktorý často nie je k dispozícii.

Veľmi malý odstup od zdroja hluku

Kombinovať systém skracuje vzdialenosť protihlukového systému a dopravy na komunikácii. S rovnakým účinkom sa môže použiť protihluková stena s nižšou výškou, čo pri bežných protihlukových systémoch nie je možné. Pri nezmenenej výške môže tak byť dosiahnutý lepší protihlukový účinok. To znamená, že pri značnom zvýšení účinnosti prichádza zároveň k podstatnému zníženiu nákladov.

Rýchla výstavba

Doba výstavby môže byť podstatne skrátená, pretože sa súčasne stavia dopravno-záchytný systém a protihluková stena. Toto umožňuje rýchlu a efektívnu výstavbu, čo minimalizuje dopravné obmedzenia počas výstavby. Sanačné práce po náraze vozidla do systému sú vďaka modulovému systému veľmi jednoduché. Systém nemá žiadne pevné spojenie s podložím a preto môže byť použitý aj ako dočasný.

Jednostranný systém

Dvojstranný systém