Dopravno-záchytný systém z betónových prefabrikátov pre pasívne zabezpečenie
diaľníc a ciest vyvíjame s veľkou precíznosťou a starostlivosťou.

Vsádzame pritom na najnovšie technológie a priebežné inovácie
na zabezpečenie najnovšieho stavu technologických poznatkov,

Všetky naše vedomosti investujeme na ochranu ľudského života.

REBLOC® spája viac ako storočné skúsenosti vo výrobe betónových prvkov s najnovšími inováciami a konceptami moderného dopravno-záchytného systému.

Patentovaná REBLOC® technológia umožňuje splnenie najvyšších bezpečnostných požiadaviek a zároveň poskytuje komplexný systém, ktorý stanovuje najvyššie ciele v oblasti rýchlosti montáže a hospodárnosti.

REBLOC GmbH ako samostatný podnikateľský subjekt začlenený do skupiny Oberndorfer celosvetovo vyvíja, vyrába a predáva najmodernejší dopravno-záchytný systém z betónových prefabrikátov pre zabezpečenie dopravnej bezpečnosti na cestách.

Komplexný systém umožňuje nájsť zodpovedajúce riešenia pre všetky požiadavky použitia v praxi. REBLOC® je zároveň priemyselný výrobca a ekonomický dodávateľ spoľahlivých produktov pre výrobu vo veľkých objemoch.

Bezpečnosť a hospodárnosť sa musia dopĺňať. Naše požiadavky na technicky dokonalé a zároveň hospodárne systémy vidíme ako náš podstatný prínos k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Všetky výrobky sú komplexne testované podľa európskej normy EN1317 spolu s reálnymi nárazovými skúškami.

REBLOC Unternehmen, Permanente Fahrzeugrückhaltesysteme