Účinné systémy pre mosty na ochranu účastníkov dopravy a stavebných diel

Solídne a spoľahlivé dopravno-záchytné systémy sú pri mostoch ešte významnejšie, lebo v prípade dopravnej nehody sú jej následky po páde vozidla z mosta ešte horšie. To sa odráža aj v národných požiadavkách na zvýšené stupne zachytenia podľa európskej normy  EN1317.

Asymetrické systémy pre mosty sú spoľahlivou ochranou v prípade nehody a zabraňujú pádu vozidla. K dispozícii sú systémy s pracovnou šírkou W1 ako aj systémy s najvyšším stupňom zachytenia H4b.

REBLOC® systémy pre mosty ponúkajú okrem vysokej dopravnej bezpečnosti aj ochranu stavebného diela. Špeciálne dilatačné prvky vyrovnávajú pohyby spôsobené teplotnými rozdielmi.

Brückensysteme

Systém ukotvený do mostu sa používa v prípadoch minimálne pracovnej šírky, ako napr. na okraji mostu, pri ochrane mostových pilierov, ako aj na okraji vozovky. Prvky systému majú veľmi malú šírku a zároveň nedochádza k žiadnemu posunu systému.

RB80A – výška systému 80 cm

RB100A – výška systému 100 cm

Systém vďaka malej pracovnej šírke je možné optimálne použiť nielen pri výstavbe mostov, ale aj pri ich opravách. Najvyšší stupeň zachytenia H4b ponúka najlepšiu ochranu a vydrží náraz nákladného vozidla o hmotnosti 38 t pri rýchlosti 65 km/h. Vysoký stupeň zachytenia a súčasne malý posun systému sa dosahuje vďaka priečnemu nosníku medzi dvomi betónovými prvkami. Voľne stojaci systém redukuje sily pôsobiace na mostové teleso.

RB100SF – výška systému 100 cm