Opravy ciest vykonávať efektívne a hospodárne!

Pri použití REBLOC® temp2perm bol vyvinutý systém zodpovedajúci európskym normám EN1317, ktorý zároveň zodpovedá dočasnému systému (T3) a zároveň trvalému systému (H2). Táto metóda je mimoriadne vhodná pri opravách na diaľnici.

 

Pracovný krok 1: Počas trvania stavebných prác sú prvky použité ako dočasný jednoradový systém na zabezpečenie pracoviska, alebo oddelenie dopravy. K dispozícii sú nielen symetrické, ale aj asymetrické systémy.

Pracovný krok 2: Po skončení stavebných prác sa prvky dočasného systému osadia ako prvky trvalého systému.

 

Výhody temp2perm sú značné:

Nevznikajú žiadne ďalšie náklady pri prenájme, alebo spätnej doprave dočasných zvodidiel. Prvky sú už na stavbe a pre potreby trvalého zabezpečenia musia byť len osadené montážnou skupinou. Ďalšie dopravné náklady pre trvalý systém sú tak ušetrené. Redukuje sa tak počet dopráv, čo má pozitívny vplyv na dopravné prostredie.

temp2perm

Dočasné použitie na zabezpečenie staveniska

Trvalé použitie pre zabezpečenie v stredovom pruhu