Bezpečnosť dopravy je v našej spoločnosti najvyššou prioritou v každom ohľade!

REBLOC®  trvalé dopravno-záchytné systémy z betónu slúžia na trvalé zabezpečenie stredných pruhov a na okraji vozovky. Spoľahlivo chránia pred prerazením do protismeru ako aj pred vozidlami, ktoré sa vymkli spod kontroly a vybočili z jazdnej dráhy. Tak sú účastníci dopravy, ako aj osoby a objekty stojace vedľa dopravnej cesty spoľahlivo chránené.

Permanente Fahrzeugrückhaltesysteme

Integrovaný zámok – viac ako len betón a železo

Integrovaný inovatívny zámok spolu s priebežným oceľovým tiahlom a premyslenou oceľovou výstužou zabezpečujú vysokú bezpečnosť a použiteľnosť v praxi. Vďaka tomu sú jednotlivé elementy pospájané do priebežnej pevnej reťaze, ktorá energie a sily vznikajúce pri náraze vozidla bezpečne pohltí. Vďaka zapusteným oceľovým prvkom do betónového zvodidla nie je potrebné použiť žiadne voľné časti. Zabezpečuje to spoľahlivú ochranu pred vandalizmom.

 

Rýchla výstavba pre vjazd bezpečnosti

Rýchla a od počasia nezávislá montáž umožňuje šetriť čas a náklady. Zároveň minimalizuje dopravné náklady. Toto všetko prispieva podstatnému skráteniu obmedzení premávky počas výstavby a súčasne tým zvyšuje bezpečnosť dopravy.

 

REBLOC® Možnosti použitia

REBLOC® ponúka širokú paletu výrobkov permanentných dopravno-záchytných systémov podľa požiadaviek stavby. K nim patria:

  • voľne stojace systémy
  • zapustené systémy
  • systémy so zásypom
  • systém s baranenými pilótami
  • ukotvené systémy
  • voľne stojace systémy so zabezpečením polohy

Sú pokryté všetky hlavné stupne zachytenia od T1 po H4b a súčasne sú dosiahnuté malé pracovné šírky. Aj veľmi vysoké stupne zadržania sú dosiahnuté ekonomicky. REBLOC® permanentné dopravno-záchytné systémy umožňujú flexibilné nasadenie a technicky nenáročné riešenia.

Voľne stojace systémy sa montujú bez dodatočného ukotvenia a sú dostupné v rôznych výškach, stupňoch zachyteniach a v rôznych pracovných šírkach.

Prehľad výrobkov RB80 – výška systému 80 cm

Prehľad výrobkov RB100 – výška systému 100 cm

Prehľad výrobkov RB110 – výška systému 110 cm

Systém zapustený do asfaltu len 4 cm sa používa hlavne tam, kde je požadovaný vysoký stupeň zachytenia a sú tam zároveň priestorové obmedzenia. Malá minimálna dĺžka úseku výstavby len 40 m umožňuje ekonomické použitie aj pri malých kratších úsekoch výstavby.

RB84XEAL – výška systému 80 cm

Vysoká bezpečnosť proti prerazeniu je docielená dvojradovým systémom so zásypom a súčasne zapustením do asfaltu. Tento systém sa prednostne používa v stredových pruhoch diaľníc.

RB85BF – výška systému 80 cm

Temp2perm – opravy ciest  vykonávať ekonomicky a hospodárne!

Tento systém je súčasne vhodný aj pre použitie REBLOC® temp2perm.  Používa sa pri tom asymetrický alebo symetrický systém najprv ako jednoradový dočasný. Následne sú elementy zabudované ako permanentné so zásypom. Tento pracovný postup šetrí čas a peniaze vďaka malému počtutransportov a je šetrný k    životnému prostrediu. Súčasne odpadajú náklady na dočasný systém, lebo betónové elementy sú už na mieste.

Dočasný systém temp2perm

Systém uchytenia zvodidiel baranením môže byť použitý ako jednoradový alebo dvojradový v strednom pruhu, alebo na zabezpečenie okraja vozovky. Možnosť položenia na nespevnenú podkladovú plochu umožňuje šetriť náklady a preto je systém veľmi ekonomický.

RB80AS – výška systému 80 cm

Systémy s ukotvením zvodidiel sú optimálne používané pri požiadavkách na minimálnu pracovnú šírku, ako napr. na okraji mostov, na ochranu mostových pilierov, alebo na okraji vozoviek pri oporných stenách, alebo skalných svahoch. Tento moderný systém ukotvenia ponúka tuhé správanie a pri veľmi malom rozmere dielca nedochádza k posunu systému.

RB80A – výška systému 80 cm

RB100A – výška systému 100 cm

Stupeň zachytenia H4b ponúka najvyššiu bezpečnosť a súčasne minimálny posun systému. Vysoká spôsobilosť zachytenia je dosiahnutá priečnym nosníkom medzi betónovými elementami. Zaistenie polohy, ktoré je každých 8 m, zabezpečuje dlhodobo pozíciu prvku.

RB100SF – výška systému 100 cm