Crash-Test, Funktionalität

Odskúšaná funkčnosť

Dopravno-záchytné systémy REBLOC® sú skúšané a certifikované na základe komplexných reálnych nárazových skúšok podľa európskej normy EN1317 a spĺňajú tak požiadavky na moderný dopravno-záchytný systém. Sú pokryté všetky zádržné stupne od T1 až po H4b a je pri tom dosiahnutá malá pracovná šírka. Aj vysoké stupne zadržania sa môžu ekonomicky a hospodárne navrhovať.

Kupplung

Spoľahlivá ochrana proti vandalizmu: patentovaný zámkový systém bez voľných častí

Integrovaný inovatívny zámok sa spolu s priebežným železným tiahlom a premyslenou železnou výstužou jednotlivých prvkov stará o vysokú bezpečnosť a jednoduché použitie v praxi.  Jednotlivé elementy sú pospájané do pevnej priebežnej reťaze, ktorá v prípade nárazu vozidla spoľahlivo absorbuje vzniknuté sily a energie. Zámkový systém neobsahuje žiadne voľné časti a je plne zabudovaný. Vďaka tomu nie je možné neoprávnene z neho odstrániť ľubovoľné časti, alebo spraviť chybu pri montáži, čo zvyšuje jeho odolnosť voči vandalizmu.

Montage

Rýchla a jednoduchá montáž

Betónové systémy REBLOC® sa vyznačujú jednoduchou, rýchlou, od počasia nezávislou a v každom ročnom období možnou montážou. Vďaka symetricky osadenému zámkovému systému možu byť prvky montované z ľubovoľnej strany. Dopravné náklady a následne dĺžka stavby sú minimalizované. Vďaka tomu dochádza k podstatnému skráteniu obmedzení bežnej dopravnej prevádzky a tým zvýšeniu dopravnej bezpečnosti.

Transportlogistik

Efektívnosť dopravnej logistiky

Ročne sú transportované mnohé kilometre betónových výrobkov k projektom. Preto je optimálne využitie dopravných kapacít veľmi dôležité. Je jedno, či vozidlami, železnicou alebo loďou – vždy nájdeme pre vás najlacnejšie a najrentabilnejšie riešenie. Lebo malý počet dopráv šetrí čas a peniaze, skracuje dobu výstavby a zároveň šetrí životné prostredie. Medzinárodné požiadavky na dodávky výrobkov vieme pokryť širokou sieťou obchodných a výrobných partnerov.

Instandhaltung

Nízke náklady na údržbu

Systém má minimálne náklady na údržbu, pretože neobsahuje žiadne voľné časti a spojovacie časti – zámky sú integrované do zvodidiel. Napriek tomu môže byť v prípade nehody potrebná menšia oprava, údržba alebo výmena prvku. V takom prípade môže byť jednotlivý prvok v ľubovoľnom mieste uzavretej reťaze bez problémov vybratý a nahradený novým.

Produktion Zugband

Certifikovaná výroba

Naše výrobné závody opúšťajú iba bezchybné betónové prvky. K tomu prispievajú na jednej strane vysoko kvalitné základné suroviny a  materiály a na druhej strane starostlivo zdokumentovaný výrobný proces. Naša produkcia betónových zvodidiel je certifikovaná a spĺňa tak najvyššie kvalitatívne kritériá. Požiadavky podľa európskej normy EN1317-5 sú starostlivo dodržiavané a podliehajú priebežnému dozoru v zmysle opakujúcich sa auditov a permanentnej kontroly kvality.

Umweltfreundlichkeit

Starostlivosť o životné prostredie

Systémy REBLOC® sú šetrné k životnému prostrediu. Betón je prírodný produkt, ktorý sa skladá zo štrku, piesku, cementu a vody. Jeho dlhá životnosť je podstatným prínosom k pozitívnej bilancii voči životnému prostrediu.